مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله و دارای جنبه آموزشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر  با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.

علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در زمینه تخصصی مجله، مقالات یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور به طور هم ‌زمان ارسال شده باشد.

مجله در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.

اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می شود و مسئولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است. نویسنده‌، مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.

اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

مقاله تالیف شده تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر مجله خواهد بود.


 

Go to top